DVM-4300 Bi-direkcionální doppler s TCD

 

 

* Kompaktní a cenově velmi příznivý TCD
* Tisk křivky na dostatečně dlouhý papír LCD: Výhoda ve kvalitím zobrazení pro bi-direkcionální křivky.
* Tisk v reálném čase.
* Sondy  2, 4, a 8 MHz 
* FFT frekvenční analýza
* Stereo zvuk.
* Všechny standarní numerické parametry.
* Foto a pneumopletysmografie
*Vasculární  Software Smart-V-Link pro Windows k připojení  PC

 

<Příklad tisku>
Power spectrum, FFT mode
Obvyklá  CW křivka, ZCC mód